Esteghamat

در مورد Static Type و Dynamic Type این توضیح رو اضافه کنم که :

▪️ در زبان هایی مثل Go که جزو زبان های نوع ایستا هستند، وقتی بخوایم متغیر یا ثابتی ایجاد کنیم، حتما می بایست نوع متغیر یا ثابت را به صورت مستقیم و صریح اعلان کنیم تا کامپایلر متوجه بشه که درون این متغیر یا ثابت قراره چه نوع داده ای ذخیره بشه.

به عنوان مثال در زبان گو باید بنویسیم:`‎var a, b int = 1, 2`

و اگر نوع داده یا در این مثال(int) را مشخص نکنیم با ارور مواجه می شویم.

اکنون که این دو متغیر از نوع int اعلان شدند، فقط و فقط می توان مقادیری از نوع اعداد صحیح را درون آن ها ذخیره کرد و نمی توان به عنوان مثال، یک رشته متنی یا اعداد اعشاری و ... را درون آن ها ذخیره نمود.

▪️ اما در مورد زبان های نوع پویا مانند زبان پایتون، ما نیازی به اعلان صریح نوع متغیر نداریم. بلکه کافیست یک شناسه را به عنوان نام متغیر در نظر گرفته و مقداری را به آن انتساب دهیم. در اینجا، کامپایلر یا مفسر زبان به صورت خودکار نوع داده متغیر را بر اساس مقداری که به آن انتساب داده ایم شناسایی می کند:
به عنوان مثال در زبان پایتون داریم:`‎n = 300`

در این جا متغیر n دارای نوع int می باشد که به صورت خودکار توسط زبان شناسا... بیشتر مطالعه کنید ▾

4
2 تعدادی جواب شما را داده اند